Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Energietransitie Breda: bewoners betrekken

Steeds meer mensen hebben nu al moeite hun energierekening te betalen. Laat staan dat ze kunnen investeren in energiebesparende maatregelen of duurzame energiesystemen. Om energiearmoede - en dus een verdere tweedeling in de samenleving - te voorkomen, onderzochten we in opdracht van de gemeente Breda hoe particuliere huurders en woningeigenaren met een smalle beurs tóch kunnen aansluiten bij de energietransitie.

Aanbod beter afstemmen op werkelijke behoeften van bewoners

In Breda gingen we eind 2020 coronaproof de wijk Geeren-Zuid in om het gesprek met woningbezitters en particuliere huurders te voeren over energiebesparing. Wat doen ze al in huis? Wat willen ze nog doen? En wat hebben ze daarvoor nodig?

Mooi om te zien was dat de urgentie van het thema niet ter discussie staat. Zo heeft bijna iedereen al LED-lampen en denken woningeigenaren ook volop na over isoleren en het investeren in zonnepanelen. Wel blijkt er een mismatch te zijn tussen het huidige financiële aanbod wat er vanuit het Rijk en de gemeente is om verduurzaming te stimuleren – en waar mensen gebruik van willen maken. Zo zijn er speciale leningen om te verduurzamen, maar de meeste mensen die we spraken, sparen liever voor zo’n investering. En om in aanmerking te komen voor subsidie, moet je de werkzaamheden aan je woning laten uitvoeren door een erkend bedrijf. Terwijl veel bewoners liever zelf klussen. Dat is namelijk nog altijd goedkoper dan de werkzaamheden laten uitvoeren door een erkend bedrijf, ondanks de subsidie. Een extra uitdaging zien we bij particuliere huurders: het is voor hen vaak lastig de woningeigenaar zover te krijgen om te investeren in de woning. Zij ervaren daardoor maar beperkte mogelijkheden om hun huis te verduurzamen.

"Wat mooi dat de gemeente Breda hierover in gesprek wil en dit doet. Het maakt gelijk mijn dag goed!" // Eén bewoner van Geeren-Zuid

De opbrengsten van onze inwonergesprekken bespraken we in reflectiesessies met ambtenaren van zowel het sociale domein als van de afdelingen energie/duurzaamheid, waarna we samen mogelijke oplossingen in beeld brachten die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van degenen waar ze voor bedoeld zijn.

Rol van Zet

Wij zetten de expertise van onze social designers in om op veilige én voor inwoners aantrekkelijke manier het gesprek aan te gaan over een complex onderwerp als de energietransitie.

Wij adviseerden om in de uitvoering te kiezen voor een praktijkgerichte, lerende aanpak en faciliteerden kennisuitwisseling binnen de verschillende domeinen van de gemeente. Zo stimuleren we domeinoverstijgend leren en borgen we de opgehaalde lessen direct in bestaande en nieuwe activiteiten.

Sociaal resultaat

Door de opbrengsten van onze inwonergesprekken in reflectiesessies met ambtenaren te bespreken, brachten we wekelijks oplossingen in beeld die beter aansluiten bij de behoeften en voorkeuren van inwoners. Zo zorgen we ervoor dat (financiële) regelingen passen bij de wensen en behoefte van inwoners en echt het verschil maken voor de mensen die het nodig hebben. De opgehaalde uitkomsten en inzichten hebben we ook gedeeld met de inwoners wie we hebben gesproken. Zo zien zij ook wat het effect is van dit project en wat actieve burgerparticipatie teweeg kan brengen.

Publicaties

Er zijn twee publicaties uitgebracht:

  • In gesprek met woningeigenaren over het verduurzamen van hun woning
  • In gesprek met huurders over groot onderhoud

Bekijk deze publicaties

Zoe-en-Marije-in-Breda-aan-het-werk