Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

Ismay Ahrens

ontwerper, onderzoeker, designer | ZZP'er

Ontwerper, onderzoeker, verbinder, verbeelder, adviseur, designer, facilitator, impact maker et cetera. Mijn rol kent vele namen maar ik zie mijzelf als iemand die de systeemwereld en leefwereld samenbrengt door middel van creatief beeldende concepten en daarmee impact maak. Ik zet mij in om de leefomgeving toekomstbestendig te maken en de kwaliteit van leven te verbeteren door behoeftes en inzichten in kaart te brengen. Aan de hand van creatieve werkvormen neem ik partijen mee naar hetzelfde niveau om met elkaar te verbinden en tot nieuwe inzichten te komen.

In mijn werkzaamheden past op elke ‘’Hoe kunnen we…?’’ vraag een passende creatieve aanpak die leidt tot nieuwe inzichten en oplossingsrichtingen. Maatwerk en flexibiliteit is daarin van groot belang. Heb jij een vraagstuk waar je niet uitkomt? Laten we dan een kopje koffie drinken, want ik zet mijn werkzaamheden voort als zelfstandige!