Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

Eline van der Meer

Conceptontwikkelaar, Healthy Ageing Professional

Met veel interesse in de veranderende samenleving werk ik aan maatschappelijke opgaven die voor ons liggen. Denk aan de vergrijzing, het veranderende zorglandschap of opgaven in gebiedsontwikkeling. Ik ben nieuwsgierig naar de vraag achter de vraag en houd me bezig met de sociale kant van veranderingen. Vanuit een achtergrond in conceptontwikkeling, trendonderzoek en Healthy Ageing draag ik graag bij aan een vitale en inclusieve samenleving. Mijn focus ligt op het ontwikkelen van concepten en methodieken die bijdragen aan kwaliteit van leven, positieve gezondheid en een fijne leefomgeving.

Vanuit een ontwerpende aanpak en met een creatieve en frisse blik bekijk ik wat er nodig is en wat anders kan. Immers, zoals Einstein al zei: “we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt”. Het vraagt soms júist om omdenken en werken buiten de gebaande paden. Samen met de betrokkenen en vanuit verschillende perspectieven, om vanuit daar tot creatieve en gedragen oplossingen te komen.

Kennismaken? Stuur een berichtje! LinkedIn