Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht zetters

André Megens

directeur

Echt, succesvol samenwerken vraagt om oprechte betrokkenheid bij het vraagstuk. Niet meedoen omdat het moet. Elkaar respecteren, steeds de gedeelde ambitie voor ogen houden en waar nodig je eigen belangen herijken. Mogelijkheden zien in plaats van beren op de weg. En vooral ook het lef hebben om te experimenteren en te leren van de fouten die je maakt. Voor veel mensen en organisaties is dat wennen. Maar als de bereidheid er is, helpt Zet de ogenschijnlijke chaos te omarmen. Het belangrijkste: in beweging blijven, handelen en niet te ver vooruit plannen. Kleine stappen nemen én de tijd om elkaar te leren kennen. Laten we elkaar vooruithelpen en versterken, want alleen samen kunnen we iets betekenen voor de grote vraagstukken van vandaag.