Skip Navigation or Skip to Content
Home

Zet stopt

Na het besluit (2020) van provincie Noord-Brabant om de exploitatiesubsidie aan Zet af te bouwen en per januari 2023 te beëindigen, heeft Zet alles op alles gezet om een basis te creëren voor een zelfstandig voortbestaan. Als creatief participatiebureau hebben we met onze onderscheidende aanpak veel mooie opdrachten mogen uitvoeren voor gemeenten, provincie en andere organisaties. Ondanks deze positieve ontwikkeling van marktopdrachten moeten we met pijn in ons hart concluderen dat het niet mogelijk is om Zet in de huidige vorm en omvang voort te zetten.
Bestuur en Raad van Toezicht hebben daarop besloten om de activiteiten van Zet per 31 december 2023 te beëindigen en de stichting te ontbinden. Uiteraard worden lopende opdrachten goed afgerond, met de van Zet bekende inzet en betrokkenheid.
Voor opdrachten die doorlopen in 2024 kunnen opdrachtgevers een beroep doen op huidige medewerkers, om in gezamenlijkheid een nieuwe weg te vinden voor het vraagstuk. Dat geldt natuurlijk ook voor nieuwe maatschappelijke vraagstukken. Want Zet houdt eind 2023 dan wel op te bestaan, ons DNA leeft gelukkig voort in onze professionals. Zij blijven als doendenkers vol passie werken aan een veerkrachtige, toekomstbestendige samenleving. Trouw aan onze kernwaarden en supertrots op wat we samen hebben neergezet.
Heb jij plannen die vragen om een creatieve oplossing in de geest van Zet? Laten we samen bekijken welke oplossing het beste aansluit bij het vraagstuk waar jij mee aan de slag wilt. Mail ons of bel 013 544 1440, ook als je andere vragen hebt. Intussen werken we vol energie en overgave door. Jouw link naar nieuwe oplossingen in de geest van Zet.