Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht tools

Maatschappelijke effecten zichtbaar maken

Gemeente Oosterhout heeft aan sociaal onderneming Prospects@Work gevraagd om in het Floralia Park een innovatieve pilot uit te voeren. In deze pilot staan drie speerpunten centraal: begeleiding van cliënten met niet-geïndiceerde zorg, behoud Floralia Park en het uitvoeren van sociaal maatschappelijke initiatieven met bewoners uit de wijk.

In het Floralia Park gebeuren mooie dingen. Diverse activiteiten dragen bij aan zichtbare en minder zichtbare maatschappelijke resultaten en effecten. Er bestond een behoefte om de effecten van deze pilot in een tussentijdse evaluatie zichtbaar te maken.

Samen met investeerders en incasseerders

Via Stérk.Brabant is Zet gevraagd om samen met KNHM (Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij) dit initiatief te ondersteunen bij het zichtbaar maken van de effecten. In overleg met de initiatiefnemer hebben hiervoor gebruik gemaakt van de Effectenarena. Het bijzondere van deze methode is dat je verschillende stakeholders rondom het initiatief betrekt om samen vast te stellen wat de effecten zijn van de verschillende activiteiten. Ook de ‘investeerders’ en de ‘incasseerders’ komen in beeld, waardoor duidelijk is wie de activiteiten mogelijk maken en welke stakeholders de vruchten plukken van het initiatief. Dit geeft handvatten om een breed gedragen appel te doen op incasseerders en investeerders om de pilot te kunnen continueren.

Analyse en advies

Onze adviseurs hebben samen met KNHM ondersteuning geboden bij het uitvoeren van de Effectenarena. Onder andere bij het selecteren van de brede groep stakeholders, het begeleiden van de dialoogtafels en het presenteren van een terugkoppeling.

We hebben de opbrengst van de Effectenarena vertaald naar een handzame presentatie voor de initiatiefnemers achter het Floralia Park. Zodat zij betrokken stakeholders op overzichtelijke en laagdrempelige wijze kunnen informeren over de effecten die dankzij de inspanningen van de pilot tot stand komen. Daarnaast hebben we samen met KNHM handvatten aangereikt voor de doorontwikkeling van het initiatief.

Sociaal resultaat

Floralia Park heeft een handzame presentatie die op toegankelijke wijze laat zien wat de effecten zijn die voortvloeien uit de activiteiten van de pilot. Hiermee kan het initiatief aan investeerders en samenwerkingspartners verantwoorden wat zijn toegevoegde waarde is en kan het incasseerders verleiden om in de toekomst een actievere bijdrage te leveren aan het continueren en doorontwikkelen van de activiteiten.