Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht projecten

Agenda sociaal 013 anno 2020

In 2017 werd de Agenda Sociaal 013 door de gemeente Tilburg vastgesteld. Deze agenda kwam tot stand door gesprekken met de inwoners en partners in de stad. Verschillende acties, projecten en initiatieven zijn sindsdien ontplooid binnen de benoemde opgaven, maar dit is nog niet samengebracht en zichtbaar gemaakt voor de gemeenteraad. Dit project laat zien wat er anno 2020 gebeurt, bruist en leeft op thema’s uit de Agenda Sociaal 013.

Maatschappelijke partners aan het woord

Om dit zichtbaar te maken laten we de verhalen van degenen die er dagelijks mee bezig zijn, spreken; vooral inwoners en maatschappelijke partners uit de stad die zich hard inzetten voor een  socialer Tilburg waar iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt. Hiervoor spraken we met 40 mensen van verschillende partijen, tekenden hun verhalen op en maakten er beelden bij. Partijen die we spraken waren divers: van woonconsulent bij een woningcorporatie tot sociaal ondernemer en van jongerenwerker bij een welzijnsorganisatie tot een actieve jongere in de wijk. De verhalen zijn geanalyseerd om conclusies en aanbevelingen aan beleidsmakers mee te geven.

"Een mooi overzicht en compilatie van alles wat er allemaal binnen onze gemeente gebeurt op sociaal terrein" // Lokaal Tilburg

Levendige rapportage

Het resultaat is een rapportage voor de raad die levendig en visueel aantrekkelijk is én voldoende verdiepende informatie geeft over de initiatieven en projecten die bijdragen aan de Agenda Sociaal 013. De rapportage is geschreven in een taal die iedereen begrijpt; zowel de mensen in het veld als ambtenaren. Zo sluiten we aan bij stad en de initiatiefnemers die dagelijks bezig zijn.

De rol van Zet

Zet interviewde diverse mensen van verschillende organisaties om hun verhalen op te tekenen. Daarna maakten we een analyse voor beleidsmakers om op door te borduren. Wij schreven het rapport voor de gemeenteraad in nauwe samenspraak met ambtenaren van de afdeling sociaal.

Sociaal resultaat

Door de initiatieven te laten spreken maken we voor de gemeenteraad zichtbaar en voelbaar wat voor moois er al gebeurt, en creëren we begrip en urgentie voor uitdagingen waar gemeente, inwoners en betrokken partners in het veld voor staan. Op deze manier verbinden we de systemische kant van de gemeentelijke organisatie aan de leefwereld in de samenleving waar de activiteiten plaatsvinden.

Cover wat beweegt er