Skip Navigation or Skip to Content
Home

Over ons

Onderweg naar morgen

Wij zijn onderweg naar een veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Hier en nu, later en elders. Een samenleving als deze vraagt om actieve participatie van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en kennisinstellingen. Wij stimuleren dit door te verbinden. We signaleren en agenderen, werken met een programmatische aanpak, of begeleiden processen. We delen kennis, best practices en geleerde lessen, zodat ook anderen baat hebben bij wat op een andere plek al eens is uitgedacht. We benutten maatschappelijke energie, verenigen belangen en zetten spelers in hun kracht. Zo werken we aan duurzame maatschappelijke impact.

Ons waardenvizier

Waarden zijn veelzeggend. Ze beschrijven wat we belangrijk vinden en zijn toetsstenen en richtinggevend tegelijk. Voor alles wat we beloven en doen om die belofte waar te maken. In het vizier, zoals hiernaast geschetst, komen onze waarden samen.

In het hart van het vizier staat “onze optelsom”, de essentie: verrassend verbinden. Dit is waar het om draait, de kern van waaruit we doen wat we doen, die betekenis geeft aan de unieke manier waarop we dat doen.

Wij zijn doendenkers. Wij borgen de sociale component in maatschappelijke vraagstukken en vertalen onze denkkracht in doekracht. Dat doen we in de volgende hoedanigheden:

strategisch adviseurs

procesbegeleiders

praktijkonderzoekers

social designers

projectleiders

bouwers van lerende netwerken

impactmanagers en -coaches

verbinders

Brabantse Roots

Onze roots liggen in Brabant. Een plek waar we betrokken zijn, ons thuis voelen en liefhebben. Van oudsher staan wij in verbinding met provincie Noord-Brabant en zetten wij ons in voor de Brabander. Wij kennen het Brabantse land door en door. En dat niet alleen: deze roots zijn ook in ons als organisatie verweven. Met Tilburg als ons hart en de zachte G als communicatiemiddel. We zitten in een nieuw jasje, maar zijn nog steeds te vinden op de Brabantse akker, straat, in het buurthuis, gemeentehuis, provinciehuis of bij iemand thuis. Dat vinden wij verrekus mooi.