Skip Navigation or Skip to Content
Home

Het DNA van Zet

Onderweg naar morgen

Onderweg naar een veerkrachtige en toekomstbestendige samenleving waarin iedereen meetelt en mee kan doen. Hier en nu, later en elders. Een samenleving als deze vraagt om actieve participatie van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheid en kennisinstellingen. Stimuleren door te verbinden. Signaleren en agenderen, werken met een programmatische aanpak, of het begeleiden processen. Kennis en best practices en geleerde lessen delen, zodat ook anderen baat hebben bij wat op een andere plek al eens is uitgedacht. Benutten van maatschappelijke energie, verenigen van belangen en spelers in hun kracht zetten. Zo werkten we aan duurzame maatschappelijke impact.

Ons waardenvizier

Waarden zijn veelzeggend. Ze beschrijven wat we belangrijk vinden en zijn toetsstenen en richtinggevend tegelijk. Voor alles wat we beloven en doen om die belofte waar te maken. In het vizier, zoals hiernaast geschetst, kwamen onze waarden samen. In het hart van het vizier “onze optelsom”, de essentie: verrassend verbinden.

Wij waren doendenkers. Wij borgden de sociale component in maatschappelijke vraagstukken en vertaalden onze denkkracht in doekracht. Dat deden we in de volgende hoedanigheden:

strategisch adviseurs

procesbegeleiders

praktijkonderzoekers

social designers

projectleiders

bouwers van lerende netwerken

impactmanagers en -coaches

verbinders

Brabantse Roots

Brabant: een plek waar we betrokken waren en ons thuis voelden. Van oudsher stonden wij in verbinding met provincie Noord-Brabant en zetten wij ons in voor de Brabander.

Wij kennen het Brabantse land door en door. Met Tilburg als ons hart en de zachte G als communicatiemiddel. Te vinden op de Brabantse akker, straat, in het buurthuis, gemeentehuis, provinciehuis of bij iemand thuis. Dat vinden wij verrekus mooi.