Skip Navigation or Skip to Content
Overzicht agenda

Digitale informatiesessie programma Doortrappen

Het landelijk programma Doortrappen heeft de ambitie ouderen zo lang mogelijk veilig te laten fietsen. Doortrappen motiveert hen zelf maatregelen te nemen waardoor ze veiliger kunnen fietsen. Het lokale netwerk rondom ouderen in een gemeente helpt daarbij. Doortrappen reikt tools aan om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veiligheid, door dit onderwerp bespreekbaar te maken op de plekken waar ouderen al komen.

Ouderen fietsen graag, het is een goede manier om in beweging te blijven en het biedt ontspanning. Oudere fietsers blijven langer gezond, sociaal actief en zelfredzaam, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. We zien dat het aantal ongevallen van ouderen met (elektrische) fietsen toeneemt.

Doortrappen in Brabant

SSNB en Zet stimuleren en ondersteunen in opdracht van de provincie Noord-Brabant gemeenten om aan de slag te gaan met het programma Doortrappen. Zo wil de provincie de kans op fietsongevallen bij ouderen verkleinen en de gezondheid en de mobiliteit van deze doelgroep vergroten. Inmiddels zijn dertien Brabantse gemeenten actief met het programma. Sluit jouw gemeente ook aan?!

Meld je (of een collega) aan voor de digitale informatiesessie

Ben jij actief op het gebied van verkeersveiligheid, fietsen, sport of bewegen binnen een gemeente in Brabant en ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden van het programma Doortrappen? Wij gaan graag met je in gesprek! Op 21 maart 2023 organiseren we van 15.00 tot 16.30 uur een digitale informatiesessie over Doortrappen waar je al je vragen kunt stellen.

Meld je hier aan voor deelname aan deze sessie.

Logo doortrappen